หนังสือ,วรรณกรรม,วัฒนธรรม,ศิลปะ,เทคโนโลยี และจิปาถะ

มิถุนายน, 2010

now browsing by month

 

ว่าด้วยการปฏิรูป

การปฏิรูป เป็นศัพท์ ที่ถูกนำมาใช้งานอย่างหนักในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน หลังเหตุการณ์จลาจลเผาประเทศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 รัฐบาลประกาศแผนปฏิรูป ประเทศอย่างขนานใหญ่ สังคมไทยก็ขานรับกันเกือบทุกภาคส่วน ยกเว้นเพียงบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับรัฐบาล จึงไม่ยอมรับแผนปฏิรูปประเทศ
Read More

ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี หนังสือดี

ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี  แปลจากเรื่อง  Bury My Heart at Wounded Knee เขียนโดย ดี บราวน์ (Dee Brown) เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสะท้อนความเป็นจริงของประวัติศาสตร์ของประเทสสหรัฐอเมริกา ในช่วงที่ชนผิวขาวทำสงครามเข่นฆ่าชนพื้นเมืองคืออินเดียนแดง ในช่วงบุกเบิกประเทศสหรัฐอเมริกา

หนังสือตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1970 ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกถึง 17 ภาษา ฉบับภาษาไทยคือเล่มนี้ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2533 หนังสือหนากว่า 700 หน้า ผู้แปลคือ ไพรัช แสนสวัสดิ์ กล่าวไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่า

หนังสือเล่ม นี้คือเรื่องราวของ อินเดียนเผ่าต่าง ๆ เหล่านั้น อันเกิดจากความพากเพียรพยายามค้นคว้าเสาะหาความจริงในประวัติศาสตร์อเมริกา ตะวันตก ของ ดี บราวน์ ผู้ที่ไม่เชื่อว่า อินเดียน ที่เขาเห็นในภาพยนตร์ หรือที่อ่านจากหนังสือคืออินเดียนจริง ๆ นี่คือ ประวัติศาสตร์ของผู้คนที่ถูกพิชิตลงในภาคตะวันตกของอเมริกา ผู้คนที่ต้องเจ็บช้ำ ขมขื่น ยากไร้ สูญเสียทรัพย์สมบัติ ถิ่นฐาน ผืนแผ่นดิน อารยธรรม อิสรภาพในการไปไหนมาไหนในดินแดนของตนเอง สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง สูญแม้กระทั่งชาติพันธุ์ ต้นเหตุของสิ่งเหล่า นี้มีเพียงอย่างเดียว คือการมาถึงของพลเมืองผิวขาวที่ไม่เคยพอใจอะไรง่าย ๆ นี่แหละคือผลของการสร้างชาติสหรัฐอเมริกา ผลของการ “พิชิตตะวันตก” นี่คือเรื่องราวของบรรดาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่คนอเมริกันยกย่อง เทิดทูนกันนักหนาว่า เป็นวีรกรรมของบรรพบุรุษของตน

โกศล อนุสิม

ตระกูลมั่งคั่งเสื่อมเพราะผู้นำทุศีล

ความมั่งคั่งของตระกูลทั้งหลาย ซึ่งย่อมจะหมายรวมเอาองค์กรต่าง ๆ ประเทศต่าง ๆ เข้าไว้ด้วย  จะประสบกับความมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป หรือเสื่อมสลายลง ย่อมมีปัจจัยอยู่ที่ผู้นำเป็นสำคัญ เพราะผู้นำมีอำนาจในการรับผิดชอบดูแล บริหารกิจการงานของตระกูล ขององค์กร ของประเทศ  หากผู้นำดีย่อมจะมีโอกาสนำไปสู่สิ่งดี ๆ หากผู้นำไม่ดี ย่อมมีโอกาสที่จะนำไปสู่ความวิบัติได้ไม่มาก็น้อย

Read More