หนังสือ,วรรณกรรม,วัฒนธรรม,ศิลปะ,เทคโนโลยี และจิปาถะ

พฤศจิกายน, 2010

now browsing by month

 

6 แนวทางในการบริหารใจ

ปัจจุบันคนทั้งหลายมีความเครียดในจิตใจมากยิ่งขึ้น เพราะกิจกรรมทั้งหลายในโลกดำเนินไปอย่างรวดเร็ว คนต้องรีบเร่งตัวเองให้ทัน จนปัจจุบันนี้ต้องมีคนผลัดเปลี่ยนกันตื่นอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งหากพิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว ความรวดเร็วทั้งหลายเหล่านี้ ก็ล้วนเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้น

เมื่อต้องรีบเร่งให้ทันกับความรวดเร็วของโลก ความสัมพันธ์ของคนก็เป็นไปในลักษณะผิวเผินมากขึ้น ความใกล้ชิดกันน้อยลง การติดต่อสัมพันธ์กันเป็นไปตามหน้าที่และความจำเป็นมากกว่าจะเป็นไปด้วยจิตใจ ความเห็นอกเห็นใจมีน้อยลงตามไปด้วย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ขาดความลึกซึ้ง
Read More

ว่าด้วยเรื่องบารมีหรือกำลังใจ (7) สัจจะคือความจริงใจ

มีถ้อยคำที่เป็นคำคมที่รู้กันดี หรืออาจเรียกว่าสุภาษิตเตือนใจอยู่บทหนึ่ง นั่นคือ “คำพูดนั้นก่อนพูดเราเป็นนายมัน หลังจากเราพูดแล้วมันเป็นนายเรา” หมายความว่า การพูดอะไรออกไปมีผลผูกพันคนพูด ดังนั้น ก่อนพูดจงคิดให้ดี เพราะคำพูดนั้นจะส่งเสริมเราก็ได้ จะทำลายเราก็ได้ ถ้าเรารักษาคำพูด เราก็จะดี ถ้าเราผิดคำพูดเราก็จะเสีย
Read More

เมื่อผมเป็นคนขายวิมานในอากาศ (3) เป็นตัวแทนประกันชีวิตเป็นยากกว่ารัฐมนตรีไทย

เป็นตัวแทนประกันชีวิตอาจเป็นยากกว่ารัฐมนตรีไทย เพราะรัฐมนตรีไทยไม่ต้องมีความรู้เรื่องงานในกระทรวงที่ตนจะไปบริหารก็ได้ ขอให้มี เฮียดัน เจ๊ดัน ป๋าดัน ฯลฯ ก็เป็นพอ แต่การเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั้นต้องมีความรู้เรื่องประกันชีวิต ต้องสอบให้ผ่านจึงจะได้เป็นตัวแทน หากสอบไม่ผ่านก็ต้องสอบอีก สอบซ้ำสอบซากจนผ่านนั่นแหละ ทางกรมการประกันภัย (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.) จึงออกใบอนุญาตการเป็นตัวแทนประกันชีวิตให้
Read More

ผู้นำองค์กรแบบพุทธ : มองการณ์ไกล (1)

ในปัจจุบันนี้มีคำที่นิยมกันมาก นั่นคือ วิสัยทัศน์ มาจากคำ VISION ในภาษาอังกฤษ ความหมายสามัญคือความสามารถการมองเห็น หรือ การคาดการต่างๆ ความหมายโดยนัยที่นำมาใช้กับการบริหารจัดการก็คือ ความคิด วิธีการ เป้าหมายในการทำงาน กระบวนการจัดการงานและองค์กรให้ไปถึงเป้าหมาย ซึ่งในหมู่ผู้นำจะขาดเสียไม่ได้ จะเห็นได้เสมอโดยเฉพาะองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่สำคัญๆ เช่น คณะกรรมการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศาลธรรมนูญ เป็นต้น ต้องผ่านกระบวนการคัดสรรขั้นต้นจากคณะกรรมการ แล้วส่งให้วุฒิสภาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง
Read More

พม่า: เรื่องที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้

เป็นเวลาถึง 22 ปีเต็มแล้วนับแต่การลุกฮือของประชาชนพม่าต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร แต่ทำไมจนป่านนี้ถึงยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในทางที่ดีเลยในประเทศนี้ หมายความว่าประเทศนี้ทำไมไม่พัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเสียที ทั้งที่ประเทศอื่นๆเขาก็พัฒนาไปมากแล้ว จำนวนประเทศที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากเผด็จการสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็มากขึ้นเรื่อยๆ แต่พม่ากลับไม่มีทีท่าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเอาเสียเลย
Read More

ว่าด้วยเรื่องบารมีหรือกำลังใจ (6)

.

วิกฤติการณ์น้ำท่วมที่กระหน่ำประเทศไทยในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถึงขณะนี้ กว้างขวางกินขอบเขตทั่วประเทศ เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนนับจำนวนล้าน ๆ คน โดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกลในทุ่งนาป่าเขาที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ต้องต่อสู้กันไปตามมีตามเกิด ดังที่ปรากฏผ่านสื่อโทรทัศน์ให้เห็นกันทั้งภาพและเสียง

วิกฤติการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ ทางหนึ่งก่อเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง เป็นมหันตภัยอย่างแท้จริง แต่อีกทางหนึ่งก็ทำให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันในยามที่คนอื่นตกทุกข์ได้ยาก ดังจะเห็นได้จากการสละสิ่งของเงินทองเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ รวมทั้งสละแรงกายช่วยเหลือนำสิ่งของไปแจกจ่ายแก่เพื่อนร่วมชาติผู้เดือดร้อน นี่ย่อมประกอบไปด้วยบารมีแท้ ๆ โดยเฉพาะทานบารมี นั้นเข้มแข็งยิ่งนัก
Read More

25 ความคิดพลิกโลก เรื่องราวความคิดวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงโลก

วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคมมนุษย์ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทำให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาตอบสนองความต้องการ หรือสร้างความต้องการใหม่ๆให้แก่มนุษย์ นับแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน วิทยาศาสตร์คือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้สังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลง

หนังสือ 25 ความคิดพลิกโลก เป็นหนังสือที่เสนอเรื่องราวความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น 25 อย่างในโลกปัจจุบัน ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่โลกในยุคสมัยของเรา เขียนโดย โรเบิร์ต แม็ททิวส์ (Robert Matthews) แปลโดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
Read More

เมื่อผมเป็นคนขายวิมานในอากาศ (2) คนที่มีคุณภาพ

ประกันชีวิต! คำนี้ช่างแสลงหูคนหลายคนนัก ตัวแทนประกันชีวิต! คำนี้ก็แสลงใจของใครอีกไม่น้อย

นี่คือความจริงครับ ไม่ต้องปฏิเสธ เพราะมีคนรู้สึกเช่นนี้อยู่ทั่วไปทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ด้วยสาเหตุแตกต่างกันไป บางส่วนก็แสลงเพราะคิดว่าการทำประกันชีวิตคือการแช่งตัวเอง บางส่วนก็เพราะได้ยินมาผิด ๆ บางส่วนเพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต
Read More

ถามผมเรื่องทำมาหากินกับ Amazon.com ผมไม่ตอบ ขอโบ้ยให้ไปหาเซียนตัวจริง

Read More

ผู้นำองค์กรแบบพุทธ (4) ผู้นำแบบพุทธ : เป็นผู้ฟัง ไม่ใช่สั่ง

ผู้นำเป็นผู้ที่มีอำนาจ ไม่ว่าในภาคส่วนราชการหรือองค์กรที่มิใช่ราชการ การมีอำนาจอยู่ในมือนักทำให้ผู้นำคุ้นเคยกับการสั่งการให้คนทำตาม บ่อยเข้ากลายเป็นนิสัย นานเข้าพัฒนาเป็นจิตสำนึก ฝังลึกเป็นพฤติกรรมในที่สุด หากผู้นำไม่มีความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมมากพอ ก็อาจกลายเป็นผู้นำแบบเผด็จอำนาจได้ ไม่ว่าในภาคส่วนใดของสังคมก็ตาม
Read More