หนังสือ,วรรณกรรม,วัฒนธรรม,ศิลปะ,เทคโนโลยี และจิปาถะ

มกราคม, 2011

now browsing by month

 

จิตร ภูมิศักดิ์ ฉบับการ์ตูน ตีพิมพ์ในยุคนิคส์

บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงด้วยความเคารพศรัทธาอยู่เสมอนั้นมีเป็นจำนวนมากในโลกนี้ หนึ่งในบุคคลเหล่านั้นย่อมมีชื่อ จิตร ภูมิศักดิ์ อยู่ด้วย ถึงแม้จะเสียชีวิตไปนานแล้ว แต่ชื่อเสียงยังคงอยู่ในหลายฐานะ โดยคนเป็นจำนวนมากยังระลึกถึงด้วยความเคารพ ศรัทธา ในสิ่งที่จิตร ภูมิศักดิ์ได้กระทำไว้ แม้จะมีชีวิตอยู่ไม่ยืนยาว

จิตร ภูมิศักดิ์ คือนักคิด นักเขียน นักปราชญ์ นักปฏิวัติ ที่มีผลงานมากมายซึ่งส่งผลสะเทือนต่อคนเป็นจำนวนมาก แม้จะเสียชีวิตไปนานแล้ว แต่ยังมีนักคิดนักเขียนรุ่นหลังศึกษาผลงานและชีวิตของจิตร ภูมิศักดิ์ แล้วเขียนเป็นหนังสือพิมพ์เผยแพร่อยู่เสมอ
Read More

วันสิ้นเอลวิส บันทึกเหตุการณ์เสียชีวิตของ เอลวิส เพรสลีย์

เอลวิส เพรสลีย์ ผู้ได้ฉายาว่าเป็นราชาเพลงร็อกแอนด์โรลด์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.1977 (พ.ศ.2520) ท่ามกลางความอาลัยรักจากผู้คนที่ชื่นชอบจากทั่วโลก หลังการเสียชีวิตมีงานเขียนเกี่ยวกับเอลวิสออกมามากมาย หนังสือเรื่อง วันสิ้นเอลวิส หรือ When Elvis Died เขียนโดย Neal and Janice Gregory ตี พิมพ์ในปี ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เขียนถึงนักร้องผู้ยิ่งยงคนนี้ แปลโดย ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในหมวดสาขาสังคมวิทยา เมื่อปี พ.ศ.2535
Read More

ลงสู่ถนนล้านช้าง วรรณกรรมประวัติศาสตร์การปฏิวัติลาว ของ บุนทะนอง ซมไซผน

นักเขียนร่วมสมัยคนหนึ่งของลาวซึ่งได้รับรางวัลซีไรต์เมื่อปี
2554 และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือ บุนทะนอง ซมไซผน (สะกดแบบไทยน่าจะได้ว่า บุญทนอง ชมไชยผล) นวนิยายเรื่อง ลงสู่ถนนล้านช้าง เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งของนักเขียนผู้นี้ จัดเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตร่วมสมัยกับวรรณกรรมยุคก่อนและหลัง 14 ตุลาคม 2516 ของไทย บุนทะนองเขียนเรื่องนี้ได้ประทับใจมาก ผมจึงถอดความไว้จนจบ แต่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ไหน หากสำนักพิมพ์ใดอ่านข้อความนี้แล้วสนใจก็บอกได้ ผมยินดีมอบให้โดยไม่คิดค่าแรง แต่ต้องจัดการเรื่องลิขสิทธิ์กับผู้เขียนคือ บุนทะนอง ซมไซผล ให้ถูกต้อง
Read More

ไฟดับบ่สิ้นแสง วรรณกรรมรางวัลซีไรต์ ปี 2552 ของลาว

นิยายเรื่อง ไฟดับบ่สิ้นแสง ประพันธ์โดย ส.สีนนทอง นักเขียนรางวัลซีไรต์ปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) ฉบับภาษาไทยถอดความโดย ปราโมทย์ ในจิต ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการแปลวรรณกรรมลาวและทำต่อเนื่องมาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าฉบับภาษาไทยจะคงความสมบูรณ์ทั้งอรรถรสและ เนื้อหาตามต้นฉบับเดิม จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีในชื่อ “ไฟดับไม่สิ้นแสง” (ในบทความนี้ขอใช้ชื่อตามเสียงภาษาลาวคือ ไฟดับบ่สิ้นแสง)
Read More

เยอรมันมองไทย: ไทยในสายตาเยอรมัน

เยอรมันเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่เก่งกาจ เป็นนักประดิษฐ์อันดับต้นๆ ของโลก แท่นพิมพ์แรกของโลกก็เป็นคนเยอรมันที่คิดค้น คือ กูเทนเบิร์ก

เยอรมันกับทยไมีคว่มสัมพันธ์อันดีกันมาตลอด น่าจะเป็นชาวยุโรปอีกชาติหนึ่งที่เข้าอกเข้าใจคนไทยได้ในระดับที่ดี หนังสือเรื่อง เยอรมันมองไทย เป็นหลักฐานอันหนึ่งที่ชี้เห็นว่า เยอรมันรู้จักไทยในระดับที่สูงกว่าหลายๆ ชาติในยุโรป

Read More

คนสอยดาว บทกวีใส ๆของ ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ

คนสอยดาว บทกวีของ ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ กวี ซีไรต์ปี 2535 เป็นบทกวีฉันทลักษณ์ที่ไม่ยึดติดฉันทลักษณ์โบราณ มีท่วงทำนองเหมือนดนตรี เน้นความใสซื่อ ใช้ถ้อยคำธรรมดามาร้อยเรียงอย่างพอเหมาะ กลายเป็นบทกวีที่เป็นเอกลักษณ์แบบศักดิ์ศิริ

บางครั้งบทกวีนำเสนอจากมุมมองอันใสบริสุทธ์ ความงดงามของสรรพสิ่ง  อ่านแล้วให้ความรู้สึกมีความหวัง มีพลังใจ แต่บางครั้งในบทกวีชิ้นดียว กลับทำใ้ห้สดชื่น ร่าเริง โศกเศร้าและหดหู่ไปพร้อมกันได้

แต่ส่วนมากแล้ว คนสอยดาว จะเล่นกับอารมฒณ์อันสนุกสนานและมีความสุข ดังเช่น

Read More

กองทัพนิรนาม (ในภาคใต้ของไทย)

บทความโดย สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี: ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเขตชาวมุสลิมทางภาคใต้ของไทยสามจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และรวมถึง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นสถานการณ์ทางด้านความมั่นคงที่ถูกจับตามอง มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ที่ยังคงจะต้องเผชิญกับสิ่ง ท้าทายในการสร้างชาติ อันเป็นผลมาจากการก่อการร้ายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นศูนย์กลางนานาชาติของหลายสิ่งในหลายๆประเทศ ทั้งได้บั่นทอนความมั่นใจ
Read More