หนังสือ,วรรณกรรม,วัฒนธรรม,ศิลปะ,เทคโนโลยี และจิปาถะ

มกราคม, 2018

now browsing by month

 

รางวัลวรรณกรรม เปลื้อง วรรณศรี มีอะไร

มีความเป็นมา :
เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่งอกแล้วงาม

รางวัล เปลื้อง วรรณศรี ตั้งขึ้นตามนามของ เปลื้อง วรรณศรี นักคิด นักเขียน นักการเมืองชาวสุรินทร์ในอดีต ที่มีผลงานทางด้านการเขียนโดดเด่นคนหนึ่ง เป็นอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เป็นเจ้าของบทกวีวรรคทอง “หากขาดโดมเจ้าพระยาท่าพระจันทร์ เหมือนขาดสัญลักษณ์พิทักษ์ธรรม” อัน
Read More

ผลงานบางเรื่องและรางวัล“เปลื้อง วรรณศรี”

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคที่ผมเรียนคือเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนั้น คุ้นกับบทกวีวรรคทองที่ว่า “หากขาดโดมเจ้าพระยาท่าพระจันทร์ ก็ขาดสัญลักษณ์พิทักษ์ธรรม” โดยท่องจำได้เพราะได้รับการบอกต่อจากรุ่นพี่ ทั้งมีสอดแทรกอยู่ในข้อเขียนและเอกสารต่างๆ รวมถึงป้ายกิจกรรมที่ติดอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย  แต่มีจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าบทกวีวรรคทองนี้เป็นผลงานของ เปลื้อง วรรณศรี

Read More

จรกา : ขี้เหร่มีเมียสวยและการเลื่อนชั้นทางสังคม

คงมีน้อยคนที่ไม่รู้จัก “จรกา” หรือ “ระตูจรกา” หรืออย่างน้อยก็คงเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างในชั้นเรียนชั้นหนึ่งชั้นใดระหว่าง ประถมปีที่ ๑ ถึง ปริญญาตรีปีสุดท้าย ถ้าหากจำไม่ได้ก็ขอย้อนความจำให้เสียเลย อันว่า “จรกา” หรือ “ระตูจรกา” เป็นตัวละครในบทละครเรื่อง อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่ง โดยวรรณคดีสโมสรได้ยกย่องไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๕ ว่า “เป็นยอดของบทละครรำทั้งสิ้น เพราะเป็นหนังสือที่แต่งดี พร้อมทั้งความ ทั้งกลอน ทั้งกระบวนที่จะเล่นละครประกอบกันทุกสถาน” ท่านว่าอย่างนั้น

Read More

ราชนีติ : วิถีพระราชามรรคาผู้นำ (5)

ใน ตอนที่ 4 ที่ผ่านมา กล่าวถึงคาถาราชนีติบทที่ 9-21 ซึ่งเป็นคำแนะนำการเลือกคนมาทำงานในตำแหน่งต่างๆ สรุปเป็นหลักการได้ว่า การเลือกคนมาทำงานนั้น ต้องเลือกเอาคนที่มีความสามารถตรงกับตำแหน่งงานที่ให้รับผิดชอบ ฝรั่งว่า put the right man on the right job หรือไทยว่า “ใช้คนให้ถูกกับงาน” จึงจะทำให้งานของพระราชา หรือผู้นำประเทศ ผู้นำองค์กร ผู้นำทางสังคม ที่นำหลักการนี้ไปใช้ดำเนินไปในทิศทางที่กำหนดไว้จนบรรลุเป้าหมายในที่สุด
Read More

ราชนีติ : วิถีพระราชามรรคาผู้นำ (4)

ใน ตอนที่ 4 ได้กล่าวถึงคาถาบทที่ 2-9 ซึ่งเสนอแนวทางกว้างๆ ถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นข้าเฝ้าหรือคนทำงานของพระราชา ฉบับนี้ จะเสนอคุณสมบัติของผู้ที่สมควรทำงานในตำแหน่งต่างๆ ที่พระราชาต้องทรงเสาะหามาประจำการในราชสำนัก เพื่อทำงานบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยดี ได้แก่
Read More

ราชนีติ : วิถีพระราชามรรคาผู้นำ (3)

ตอนที่แล้วกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนราชินีติขึ้นในคาถาบทที่ 1 ว่า “เพื่อประโยชน์ทันตา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการขยายพระราชอาณาจักร” ซึ่งได้อภิปรายไปแล้ว

คาถาบทที่ 2-27 เป็นแนวทางในการคัดเลือก “ข้าเฝ้า” ให้ทำงานในตำแหน่งต่างๆ และการปกครองดูแลข้าเฝ้าเหล่านั้น หากเทียบใจปัจจุบันก็คือ การแต่งตั้งและบริหารงานบุคคลในองค์กร นั่นเอง
Read More

หยุดการคุกคามทางไซเบอร์โดยคิดก่อนไลค์และแชร์

พบลำแสงประหลาดเหนือทุ่งน้ำแข็งไซบีเรีย นักวิทยาศาสตร์ยังค้นหาสาเหตุไม่พบ ชาวบ้านเชื่อเป็นยูเอฟโอ :

ลำแสงประหลาดพุ่งเป็นลำจากท้องฟ้าแล้วกระจายออกเหมือนพลุแตกสว่างไสวเหนือทุ่งน้ำแข็งที่ไซบีเรีย ชาวบ้านใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพไว้ได้ พร้อมแจ้งทางการซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารและนักวิทยาศาสตร์ค้นหาร่องรอยเพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป ทางด้านชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฝีมือของจานบินหรือยูเอฟโอ Read More

ราชนีติ : วิถีพระราชามรรคาผู้นำ (2)

“ราชนีติ ศาสตร์สำหรับพระราชา อันยังประโยชน์เห็นทันตาให้สำเร็จ ข้าพเจ้าจะกล่าว เพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนความรู้ ในการย่ำยีแคว้นผู้อื่นฯ” (เสฐียรโกเศศ)
“ข้าพเจ้าจะแสดงราชนีติ ที่เห็นประโยชน์ทันตา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการขยายพระราชอาณาจักร” (นายทอง หงส์ลดารมภ์)

ข้างบนนั้นคือคาถาบทแรกของ ราชนีติ สำนวนแปลเทียบเคียงกันของ เสฐียรโกเศศ กับ นายทอง หงส์ลดารมภ์ ตามลำดับ อันแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของการใช้ประโยชน์จากหลักการที่มีในราชนีติ

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้แปลทั้งสองท่าน ใช้ถ้อยคำในวรรคสุดท้ายค่อนข้างแตกต่างกัน นั่นคือ “ในการย่ำยีแคว้นผู้อื่น” กับ “ในการขยายพระราชอาณาจักร”
Read More

ชะตากรรมของคนในกระแสดิจิทัล

กระแสดิจิทัลกำลังท่วมโลก เมื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยสำคัญเกือบจะเท่าปัจจัยสี่ของมนุษย์แล้ว อันที่จริงน่าจะเรียกได้ว่า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คนในยุคนี้จะขาดไม่ได้ น่าจะมีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่รู้จักอินเทอร์เน็ต

เดียวนี้ คนมีเพียงโทรศัพท์มือถือที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถทำสิ่งต่างๆ ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ แม้แต่การใช้เงินก็ไม่ต้องจับต้องธนบัตรและเหรียญแล้ว สามารถจ่ายผ่านจอโทรศัพท์ได้เลย
Read More

ราชนีติ : วิถีพระราชามรรคาผู้นำ (1)

พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นที่รับรู้ไปทั่วโลก ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันยังประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยนั้น มีมากมายมหาศาลเกินกว่าจะวัดได้ด้วยดัชนีชี้วัดใดๆ ในโลกนี้ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตามชาวโลกมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ จึงทรงได้รับการยกย่องและทูลเกล้าถวายรางวัลจากองค์กรต่างๆ เป็นอันมาก สิ่งที่พระองค์ทรงคิดและทรงปฏิบัตินั้น ไม่เพียงแต่ยังประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยของพระองค์เท่านั้น หากแต่ยังประโยชน์แก่
Read More