หนังสือ,วรรณกรรม,วัฒนธรรม,ศิลปะ,เทคโนโลยี และจิปาถะ

รางวัลวรรณกรรมกับความคาดหวังของสาธารณชน

รางวัลวรรณกรรม ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ จำกัดเฉพาะรางวัลที่เป็นการประกวดต้นฉบับและหนังสือ ไม่รวมรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล รางวัลวรรณกรรมดังกล่าว มีความสำคัญในแง่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิตวรรณกรรมดีๆ โดยนักเขียนออกสู่สังคม นี่คือเป้าหมายของรางวัล ผลพวงของการที่สังคมมีวรรณกรรมดีๆ ให้คนได้อ่านนั้น คงไม่ต้องบรรยาย ณ ที่นี้ว่า เป็นอย่างไร เพราะสังคมศิวิไลซ์ไม่ว่าฝรั่งจีนแขก เขาก็มีกันให้เห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้ว

เมื่อรางวัลทางวรรณกรรมทำหน้าที่สำคัญอย่างนี้ ย่อมเป็นที่คาดหวังว่า กระบวนการต่างๆ ในการพิจารณาให้รางวัลนั้น จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นอย่างสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย ก็ไม่เกิดข้อสงสัยจากสาธารณชน

ในโลกนี้มีการประกวดและมอบรางวัลมากมาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ทั้งมอบให้แก่หนังสือที่ตีพิมพ์แล้ว ทั้งมอบให้แก่ต้นฉบับหนังสือที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เป็นเล่ม แม้ในยุคดิจิทัลที่คอนเทนต์ทั้งหลายอยู่ในคลาวด์ให้ค้นหาได้อย่างสะดวกแค่ขยับปลายนิ้วเท่านั้น ก็ยังมีการประกวดและให้รางวัลวรรณกรรมในแทบจะทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดเจนว่า ความสำคัญของรางวัลวรรณกรรมนั้น ไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลย

รางวัลทางวรรณกรรมเปิดโอกาสให้นักเขียนที่มีผลงาน มีชื่อเสียงและนักเขียนที่ยังไม่มีผลงานหรือยังไม่มีชื่อเสียง สามารถแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียม การทำงานเขียนมายาวนานหรือไม่นั้น ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ว่าจะแพ้หรือชนะเสมอไป หากแต่ “การสร้างสรรค์” ต่างหากที่เป็นตัวกำหนดว่า ใครจะได้รางวัลจากการประกวดแข่งขัน นี่คือความงดงามของการประกวดรางวัลทางวรรณกรรม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ ได้รับความเชื่อมั่น จากนักเขียนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและสาธารณชนคนอ่าน

แต่การที่จะตัดสิน “การสร้างสรรค์” ได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้มีที่ตัดสินคือกรรมการอย่างมิต้องสงสัย การทำหน้าที่ของกรรมการด้วยความรู้ความสามารถ เป็นไปตามกระบวนการทำงานอันโปร่งใส ปราศจากข้อสงสัยใดๆ จากสาธารณชน ย่อมมีส่วนในการเชิดชูสถานะรางวัลให้สูงส่งด้วยการได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากสาธารณชน ทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน ที่มั่นใจในคุณภาพของผู้ตัดสินและผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลนั้น

แต่หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับกระบวนการทำงานของผู้ตัดสิน หรือตัวของผู้ตัดสินเอง หากไม่ได้รับการแก้ไข หรือแสดงความรับผิดใดๆ ความเชื่อมั่นของสาธารณชนย่อมสั่นคลอน ส่งผลไปถึงสถานะของรางวัลด้วยไม่มากก็น้อย อาจทำให้ความสถานะอันสูงส่งของรางวัลในสายตาของสาธารณชนตกต่ำลง เป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตวรรณกรรมดีๆ สู่สังคม ก็อาจไม่สมบูรณ์ หากเป็นไปเช่นนี้ ความภูมิในของนักเขียน ความเชื่อมั่นของนักอ่าน จะเกิดได้อย่างไร สังคมจะมีวรรณกรรมดีๆ ได้อย่างไร

หากเกิดปัญหาดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้าข้างบนขึ้น แน่นอนว่า นักเขียน นักอ่าน สาธารณชนไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้โดยตรง ทำได้ก็เพียงเลิกสนใจ เลิกเชื่อถือ เลิกเชื่อมั่น ไปแค่นั้น การแก้ไขปัญหาโดยตรงย่อมอยู่ที่คณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้เกี่ยวข้องกับรางวัลนั้นๆ เท่านั้นเอง

หากมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิตวรรณกรรมดีๆ โดยนักเขียนออกสู่สังคม อย่างแท้จริงแล้ว เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในส่วนใด เชื่อแน่ว่าจะมีการแก้ไขในส่วนนั้น นี่ก็เป็นความคาดหวังหนึ่งที่สาธารณชนมีต่อรางวัล นอกเหนือจากการคาดหวังว่า การให้รางวัลผ่านการประกวดประชันนั้น จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตวรรณกรรมดีๆ แก่สังคม.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *